Dây chuyền máy đánh dấu laser bay

Máy khắc laser bay

Máy khắc laser bay trực tuyến Nó được áp dụng cho dây chuyền sản xuất đánh dấu bay. Theo các yêu cầu khác nhau của khách hàng, có thể lựa chọn máy sợi quang, chất bán dẫn, CO2, đèn tia cực tím và bàn dây chuyền lắp ráp tự động để đáp ứng hệ thống đánh dấu chuyến bay nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhằm đạt được hoạt động của dây chuyền lắp ráp và nâng cao hiệu quả sản xuất.