Tiếp xúc

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ hoặc tin nhắn trực tuyến.

Địa chỉ văn phòng:
Academician Valley, Century Avenue,Licheng District, Jinan City, China.

Địa chỉ nhà máy:
Huashan Industrial Park, Licheng District, Jinan City, China